LittleWebPoint - MinGw & C/C++


TextArea pro dotaz
Kniha dotazů
TextArea for enquiry
Book of enquiry

i
n
f
o
@
L
i
t
t
l
e
W
e
b
P
o
i
n
t
.
c
z

9:00 - 15:00 mobil 736 146 029
I will make a simple PC program written in C/C++
language for you in accordance with your demand.
You may write your image and inquiry to book of inquiry and send or send E-mail.
All very cheap.
Or I accept job in this type of work.

Download Trial.


Zhotovim dle Vašeho požadavku jednoduché programy v C/C++.
Vaše dotazy a představy zapište do knihy dotazů
a odešlete. Též možno zaslat dotaz na E-mail.
Vše levně za zaváděcí ceny.
Případně přijmu obdobné zaměstnání.

Stažení Triálů.
_
X
    
www.LittlewebPoint.cz
LittleWebPoint      Free Program Car_km   Free program MiniEditor